Αφήνω πίσω την οθόνη αναμμένη τα εισιτήρια εκτυπωμένα στο γραφείο το κινητό μ’ ένα σωρό χάρτες που κατέβασα και μια ειδοποίηση μετέωρη πως θα λείψω.