Ίσως κάτι να υπάρχει ακόμη μέσα στη σκόνη της καταστροφής, ίσως οι άνθρωποι πήραν πάλι πνοή...