Ούτε το πείραμα του σκληρού, ο οποίος σας εγκατέλειψε, κατηγορών υμάς, δι αμάρτημα...