Πλατωνικός έρως δύναται να εννοηθή μόνον ο εξ αποστάσεως...