Σα θα ξανάμαι αγνάντια σου, και ομπρός μου θα λάμπουν τα δυο μάτια σου...