Κάθονταν πάντα αντίκρυ μου κατάματα κοιτώντας την ψυχή μου...