Μήπως αν δεν έμπαινε στη μέση το λεγόμενον “αίσθημα” και η λεγόμενη “ηθική”, θα ημπορούσε τότε μόνον να είναι ο έρως τέλειος και απλός και εύκολος, επ