Ένα λάθος είναι τόσο πιο επικίνδυνο όσο περισσότερη αλήθεια περιέχει..