Αν να ακούς αντέχεις την αλήθεια που εσύ είχες ειπωμένη από πανούργους νοθεμένη ώστε παγίδα για τους άμυαλους να γίνει