Ο Απάχικος χορός (Apache) ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στους δρόμους και στις μουσικές σκηνές του Παρισιού στις αρχές του 20ου αιώνα, αντικατοπτρίζοντας μία ατέρμονη και βίαιη «συζήτηση» μεταξύ ενός προαγωγού και μίας πόρνης..