Η Ελλάδα του τότε και η Ελλάδα του σήμερα… οι διαφορές στα μάτια και στην κρίση του αναγνώστη..