Πρωτιμώτερον θα ήτο να χρησιμοποιήσετε περίστροφον με "μύλον" Σμιθ Γκολτς...