Ένα βιβλίο αυλαία στο συγγραφικό θρύλο της Αγκάθα Κρίστι..