Έμειναν έτσι όλη τη νύχτα και οι δυο κοιτώντας τον τοίχο με γυρισμένες πλάτες.