Επισκέπτες της νύχτας/ στις μνήμες των ανθρώπων...