Μια πόρτα τη νύχτα που τη βλέπουν μόνο οι τυφλοί...