Τέλη ημερολογιακού έτους 2011 και ατελείωτες συζητήσεις μεταξύ φίλων περί αγαπημένων βιβλίων..