Το "Rescued from an Eagle's Nest" είναι μια ταινία του βουβού κινηματογράφου που γυρίστηκε το 1908. Διαρκεί 6 λεπτά και είναι κυρίως γνωστή για την συ