Θεωρώ πως ο άνθρωπος διαθέτει τρεις βασικές ικανότητες...