Είναι εκείνοι οι αιώνια γνωστοί και πάντα άγνωστοι...