Ένα βίντεο-συρραφή αγαπημένων γυναικείων μορφών και συμβόλων της κλασικής ζωγραφικής..