Ωριμάζω σημαίνει Πως όλο και πιο λίγο Υπερασπίζομαι τον εαυτό μου.