Οι εποχές δεν είναι οι ίδιες παντού. Οι άνθρωποι είναι.