...ώσπου να στρίψω πάλι το δρόμο ούτε σπίτι, ούτε νεότητα πια.