Οι άρρωστοι ήταν κατανεμημένοι κατά ορόφους, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασής τους. Ο έβδομος, δηλαδή ο τελευταίος, ήταν για τις ελαφρότατες μορφές της αρρώστιας. Ο έκτος προοριζόταν για τους ασθενείς που δεν ήταν μεν βαριά, αλλά ούτε έπρεπε να τους παραμελήσουν. Στον πέμπτο νοσηλεύονταν ήδη οι σοβαρές παθήσεις και ούτω καθ’ εξής...