Μόνη, με τον κήπο που γνώριζε τη μέρα. Μόνη, με τον κήπο που ήταν ξένος τη νύχτα. Ήταν σαν να συναντάς μια περιπέτεια στην πραγματικότητα. Από το παράθυρο ο κήπος έδινε την εντύπωση πως ήταν γκρίζος.Τώρα όμως.