Θα παραμείνουμε θεατές, στην απαξίωση της κοινωνίας μας;