Στέκεται ορθή στα βλέφαρά μου και τα μαλλιά της μπλέκονται μες στα δικά μου...