Κάποια από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά κτίρια και οι δημιουργοί τους.