οχρόνος είναι μοχθηρός, αμείλικτος τιμωρός, ιδίως με όσους τα βάζουν μαζί του και επαίρονται πως τον ανέκοψαν. Ιδίως με τους ερωτευμένους