Φεύγουμε ταξίδι σε ρηχά νερά, άδεια μοιάζει η βάρκα, δεν θα πάει μακριά.