(Ένα αναμφισβήτητα αναρχικό ποίημα του μεσαίωνα.....)