Είναι πάρα πολύ αργά, τώρα, πάντα θα 'ναι πάρα πολύ αργά..