Η ψυχή μου, μου μίλησε και με ορμήνεψε να αγαπώ όλα όσα οι άλλοι μισούν..