Λένε πως όταν περνάει ο καιρός, η ζωή αποκτά διαφάνεια και καθαρότητα. Άφησα τον καιρό να περάσει, άφησα τη σκόνη από τα γεγονότα να κατακάτσει...