Σήμερα δίνουμε τη δική μας απάντηση σε όλα αυτά που μας ετοιμάζουν. Συγκεντρωνόμαστε και διαδηλώνουμε ειρηνικά και δημοκρατικά χωρίς κόμματα και πολιτική υποστήριξη, χωρίς καθοδηγητές και προστάτες, χωρίς βανδαλισμούς και πράξεις βίας.