Μια συγκινητική ιστορία που δείχνει πως μια καλή πράξη δημιουργεί ένα αλυσιδωτό κύμα φροντίδας.