Η εφαρμογή της φιλοσοφίας στα καθημερινά προβλήματα..