Πιστεύω πως βρισκόμαστε εδώ για τους άλλους. Για να προσφέρουμε, να ενθαρρύνουμε και να ονειρευόμαστε παρέα.