Σοδειά μεγάλη, ξεχειλίσαν τα σακιά, τ’ ακούσαν και ζυγώσαν κάποιοι ξένοι.