Τι θέλω από τη ζωή; Να γίνω αθάνατος και μετά να πεθάνω..