Λιώμα όχι από το κρασί, όσο πιθανότερα, από την ερωτική ένδεια.