Σ’αυτόν τον κόσμο συνάδελφοι, η αμαρτία που πληρώνει τα ναύλα της μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα και μάλιστα χωρίς διαβατήριο, ενώ η Αρετή, αν είναι άπορη, τη σταματούν σ’όλα τα σύνορα