Είστε απολύτως σίγουροι πως ένα πάτωμα δεν μπορεί να είναι παράλληλα και ταβάνι;