Κοιτάω έξω και, Χριστέ μου, υπάρχει αυτό το λευκό φεγγάρι που κρέμεται στον πρωινό ουρανό.