Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας ψεύτης. Μεγάλωνε σε μια χώρα όπου ο βασιλιάς είχε διατάξει όλους τους υπηκόους του να χαμογελάνε κι ας μη το ήθελαν, να κολακεύουν κι ας μη το πίστευαν και να καταδίδουν όποιον υπονόμευε το Βασίλειο και ας μην ήταν έτσι...