Η αρετή δεν είναι μια ασπίδα... η καλύτερη αρετή είναι η σιωπή.