Ψάχνοντας να βρω μία Ιθάκη περιπλανήθηκα στην Σκύλα και στην Χάρυβδη...