Όταν τα εξώφυλλα των βιβλίων παίρνουν κυριολεκτικά, σάρκα και... οστά..