Το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού, ζει μέσα σε τρομερή δυστυχία και πείνα, τη στιγμή που μια μικρή μειονότητα απολαμβάνει όχι απλά μια υπερβολική άνεση, αλλά ολόκληρη πολυτέλεια.